Watu Goyang Mangunan

Jogjakarta atau yang terbaik yang disebut Jogja adalah salah satu daerah di Indonesia yang dapat dikatakan tidak pernah mati dalam menyuguhkan tujuan wisata. Sebagai contoh, lawatan baru ini adalah Watu Goyang di Bantul.

Lokasi Watu Goyang berada di Cempluk, Mangunan, Bantul, Jogja. Lokasi tidak jauh dari Ladang Buah Mangunan. Daya tarikan utama yang dibentangkan di sini adalah terdapat banyak jawatan tontonan yang telah dicari oleh banyak generasi pelancong.

Bukan tanpa sebab, menamakan Watu Goyang bertukar latar belakangnya sendiri. Alasannya sangat mudah, kerana pada masa lalu terdapat batu-batu yang berada di atas yang dapat menggoncang jika disentuh atau ditekan. Dan batu itu telah beratus-ratus tahun di sana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *